کاربر گرامی خوش آمدید.  ورود|عضویت
Ooma
انتخاب نام دختر و پسر
معنی اسم اختر
اختر اسم دخترانه است، معنی اختر: 1- (در نجوم) جرم فلکی، ستاره، کوکب، نجم؛ 2- (در گیاهی) نام گل و گیاهی است؛ 3- (در قدیم) در باور قدما ستارهی بخت و اقبال؛ 4- (در قدیم) سرنوشت، بخت، طالع؛ 5- (در قدیم) پرچم، عَلَم، درفش.

ریشه اسم اختر

فراوانی اسم اختر
در حال حاضر تقریباً 33500 نفر با اسم اختر در قید حیات می باشند (این آمار تا سال 94 می باشد).

7 نفر اسم اختر را پسندیدند و 0 نفر آنرا نمی پسندد.

اسامی دختر و پسر با ریشه های


نام های دخترانه و پسرانه شروع شده با