کاربر گرامی خوش آمدید.  ورود|عضویت
Ooma
انتخاب نام دختر و پسر
معنی اسم ارنوار
ارنوار اسم دخترانه است، معنی ارنوار: 1- آن که سُخنش رحمت میآورد؛ 2- (در شاهنامه) نام خواهر جمشید که ضحاک او را به همسری خود درآورد؛ 3- (در اوستا) ارنوک.

ریشه اسم ارنوار

فراوانی اسم ارنوار
در حال حاضر تقریباً 170 نفر با اسم ارنوار در قید حیات می باشند (این آمار تا سال 94 می باشد).

9 نفر اسم ارنوار را پسندیدند و 0 نفر آنرا نمی پسندد.

اسامی دختر و پسر با ریشه های


نام های دخترانه و پسرانه شروع شده با