کاربر گرامی خوش آمدید.  ورود|عضویت
Ooma
انتخاب نام دختر و پسر
معنی اسم بهشته
بهشته اسم دخترانه است، معنی بهشته: (بهشت + ه (پسوند نسبت))، 1- منسوب به بهشت؛ 2- (به مجاز) زیبا رو.

ریشه اسم بهشته

فراوانی اسم بهشته
در حال حاضر تقریباً 2225 نفر با اسم بهشته در قید حیات می باشند (این آمار تا سال 94 می باشد).

8 نفر اسم بهشته را پسندیدند و 0 نفر آنرا نمی پسندد.

اسامی دختر و پسر با ریشه های


نام های دخترانه و پسرانه شروع شده با