کاربر گرامی خوش آمدید.  ورود|عضویت
Ooma
انتخاب نام دختر و پسر
معنی اسم بِهسا
بِهسا اسم دخترانه است، معنی بِهسا: (به + سا (پسوند شباهت))، نیک چون خوبان و نیکان.

ریشه اسم بِهسا

فراوانی اسم بِهسا
در حال حاضر تقریباً 110 نفر با اسم بِهسا در قید حیات می باشند (این آمار تا سال 94 می باشد).

6 نفر اسم بِهسا را پسندیدند و 0 نفر آنرا نمی پسندد.

اسامی دختر و پسر با ریشه های


نام های دخترانه و پسرانه شروع شده با