کاربر گرامی خوش آمدید.  ورود|عضویت
Ooma
انتخاب نام دختر و پسر
معنی اسم پرندیس
پرندیس اسم دخترانه است، معنی پرندیس: (پَرَن + دیس (پسوند شباهت))، 1- شبیه به پَرَن ش پَرَن؛ 2- (به مجاز) زیبارو.

ریشه اسم پرندیس

فراوانی اسم پرندیس
در حال حاضر تقریباً 170 نفر با اسم پرندیس در قید حیات می باشند (این آمار تا سال 94 می باشد).

8 نفر اسم پرندیس را پسندیدند و 1 نفر آنرا نمی پسندد.

اسامی دختر و پسر با ریشه های


نام های دخترانه و پسرانه شروع شده با