کاربر گرامی خوش آمدید.  ورود|عضویت
Ooma

ضرورت مصرف مکمل ها درکودکان زیر 2 سالدانشنامه سلامت اوماکودک

یکی ازراهکارهاي عمده براي پیشگیري وکنترل کمبودریزمغذیها درکودکان ، مکمل یاري است. درکشورما براساس نتایج بررسی هاي کشوري انجام شده کمبود آهن وکم خونی ناشی ازآن درکودکان زیر 2 سال کشور شایع است . کمبود آهن و کم خونی ناشی از آن با عوارض متعددي که بعضا" غیر قابل جبران است همراه است. مطالعات نشان داده است که اثرات نامطلوب فقر آهن در دوران جنینی و 2 سال اول زندگی کودك بر رشد و تکامل مغزي غیر قابل جبران است. اگر چه کمبود آهن می تواند در تمام مراحل زندگی سبب کاهش قدرت ادراك و یا

 مشاهده بیشتر


چند نکته مهم براي بهداشت غذاي کودكدانشنامه سلامت اوماکودک

- قبل و بعد از تهیه غذا دست ها باید شسته شوند. - غذاها خوب پخته شوند. زیرا حرارت موجب از بین رفتن میکروب هاي بیماري زا می شود و خطر آلودگی احتمالی غذا در اثر حرارتاز بین می رود. - غذاي کودك باید براي هر وعده تازه تهیه شود و فاصله بین وقتی که غذاي کودك پخته می شود تا زمانی که به کودك غذا داده می شود طولانی نباشد زیرا احتمال دارد میکروب ها در غذا تکثیر یابند. - غذاهاي پخته به طور صحیح نگهداري شود. غذاهاي باقیمانده سریعا" خنک و در ظرف دربسته در داخل یخچال نگهداري شود. - در تهیه غذاي

 مشاهده بیشتر


الگوي غذایی صحیح کودکاندانشنامه سلامت اوماکودک

برنامه غذایی مناسب کودکان سنین زیر 5 سال باید روزانه حاوي تمام گروه هاي غذایی اصلی شامل نان و غلات ، میوه ها و سبزي ها شیر و لبنیات و گوشت و جانشین ها باشد . تعداد وعده هاي غذایی کودك باید در روز حداقل 5 وعده غذا شامل سه وعده اصلی و دو میان وعده بخورد. صبحانه کودك مهم ترین وعده غذایی او است و مصرف آن موجب یادگیري بهتر و دقت بیشتر او می گردد. برنامه غذایی کودك را باید طوري تنظیم نمود که صبحانه را با سایر افراد خانواده بخورد تا عادت به صبحانه خوردن دراو ایجاد شود. میان وعد

 مشاهده بیشتر


تغذیه کودک1تا5 سالدانشنامه سلامت اوماکودک

شیرخواران از یک سالگی به بعد، علاوه بر غذاهایی که خوردنشان را در سال اول زندگی یاد گرفته اند، باید از غذاي سفره خانواده نیز استفاده کنند. این کودکان رشد سریع دارند و مقاومت کافی در مقابل بسیاري از بیماري ها را هم ندارند و دندان هایشان نیز کامل نشده است. بنابراین باید در غذا دادن به آن ها، دو شرط اساسی زیر را رعایت کرد: - غذاهایشان کم حجم، پرانرژي و زود هضم باشد. - به دفعات زیاد در اختیار آنان قرار داده شود. علاوه بر این، میزان رشد و فعالیت کودکان در سنین یک تا دو سالگی با کودکان

 مشاهده بیشتر


توصیه هاي تغذیه اي جهت درمان کودکان مبتلا به کندي رشددانشنامه سلامت اوماکودک

افزایش وزن ناکافی کودك یا به عبارتی سرعت نامناسب وزن گیري نشان دهنده کندي رشد کودك است. این وضعیت می تواند به تدریج کودك را در معرض خطر اختلال رشد و یا حتی سوء تغذیه قرار دهد. پایش منظم وضعیت رشد کودکان ، توزین و رسم منحنی رشد آنها و مقایسه  منحنی با وضعیت استاندارد مهمترین معیار بررسی وضعیت رشد فیزیکی کودك است. چند توصیه تغذیه اي جهت بهبود وضع تغذیه کودکان دچار کندي رشد: - افزایش دفعات و مدت زمان شیردهی در کودکان شیرخوار - دادن غذاهاي کمکی مناسب با سن کودك نیم تا 1 ساعت پس

 مشاهده بیشتر


اضافه وزن وچاقی کودکاندانشنامه سلامت اوماکودک

اضافه وزن و چاقی یکی از مشکلات بهداشتی - تغذیه اي در جهان و ایران می باشد. تعداد افراد مبتلا به اضافه وزن و چاقی هم در کشورهاي توسعه یافته و هم در کشورهاي در حال توسعه، از جمله کشور ما در حال افزایش است. این مشکل با سرعت بیشتري در کودکان و نوجواناندیده می شود. عوامل متعددي از جمله عوامل مربوط به ژنتیک و ارث، محیط و شیوه زندگی از جمله رفتارهاي غذایی نامناسب و بی تحرکی در بروز اضافه وزن و چاقی موثرند. توصیه هاي تغذیه اي در پیشگیري و کنترل اضافه وزن و چاقی کودکان: - تغذیه کودك در شش ماه

 مشاهده بیشتر


پایش رشد کودکاندانشنامه سلامت اوماکودک

مهم ترین معیار در شناسایی سلامت کودك ، بررسی رشد و تکامل او است. رشد، افزایش اندازه ي قد و وزن است. پایش رشد عبارت است از توزین دوره اي کودکان، رسم منحنی هاي رشد و انجام به موقع اقدامات لازم براي ارتقاي وضعیت تغذیه اي و پیش گیري از سوء تغذیه. پایش رشد، نتایج بسیار خوبی در ارتقاي سلامت کودك دارد. فعالیتهاي مرتبط با پایش رشد کودکان از طریق برنامه هاي ادغام یافته کودك سالم و مانا انجام می گردد. ارزیابی رشد کودك ارزیابی رشد کودك شامل اندازهگیري قد و وزن و مقایسه ي آن با استانداردهاي

 مشاهده بیشتر


میزان رشد جنین در هفته های بارداریدانشنامه سلامت اوماباروریبارداری و زایمان

    ویژگی های سلول تخم/رویان/جنین سن بارداری مرحله بارداری تخمك گذارى تقريباً در پايان هفته دوم، لقاح تخمك و اسپرم، جايگزينى سلول تخم پس از چهار هفته 4-1هفته زیگوت (تخمک لقاح یافته) مثبت شدن تست هاى حاملگى، رشد سريع و ايجاد جوانه هاى اعضاى اصلى بدن 10-4هفته رویانی اندازه جنين در آغاز اين دوره 4 سانتى متر

 مشاهده بیشتر


تغديه در دوران پيش از باردارىدانشنامه سلامت اوماسلامت بانوانتغذیه و برنامه غذاییباروریآمادگی برای بارداری

باردارى، يكى از مهم ترين تجربه هاى زندگى يك زن است. به طور طبيعى اين دوران حدود 14 روز بعد از بارور شدن تخمك رسيده توسط يك اسپرم آغاز مى شود. تقريباً دو هفته بعد تخمك بارور شده كه در اين زمان توده اى سلولى با نام بلاستوسيست است به داخل جداره رحم نفوذ كرده و با تشكيل جفت اوليه به تكثير ادامه مى دهد. از هفته ى سوم و چهارم تمايز سلول ها آغاز و لوله عصبى تشكيل مى گردد. در هفته هاى پنجم و ششم جوانه هاى چشم و گوش ظاهرشده و به دنبال آن دستگاه تناسلى، كليه ها، كام و دندان ها تشكيل مى

 مشاهده بیشتر


نکات تغذیه ای در برخورد با عوارض و بیماریها در دوران بارداریدانشنامه سلامت اومابیماریهای زنانباروریبارداری و زایمانتغذیه در بارداریمشکلات و بیماریها

آنمی : برای پیشگیری از کم خونی فقر آهن در دوران بارداری علاوه بر توصیه به مصرف منظم و روزانه مکمل آهن از شروع هفته 16 باردار ی تا سه ماه بعد از زایمان نکات تغذیه ای زیر را یاد آور شوید : از منابع غذایی حاوی آهن مثل گوشت ، مرغ و ماهی و سبزی ها ی با برگ تیره مثل جعفر ی، اسفناج و... استفاده نمایند . از انواع مغزها مثل گردو ، بادام ، پسته و انواع خشکبار مثل برگه ها ، توت خشک ، خرما و کشمش و.. استفاده نمایند . از مواد غذایی که جذب آهن را بیشتر می کنند مثل ویتامینC استفاده نمایند . یکساعت

 مشاهده بیشتر