کاربر گرامی خوش آمدید.  ورود|عضویت
Ooma
انتخاب نام دختر و پسر
معنی اسم آرامه
آرامه اسم دخترانه است، معنی آرامه: منسوب به آرام م آرام.

ریشه اسم آرامه

فراوانی اسم آرامه
در حال حاضر تقریباً 190 نفر با اسم آرامه در قید حیات می باشند (این آمار تا سال 94 می باشد).

6 نفر اسم آرامه را پسندیدند و 1 نفر آنرا نمی پسندد.

اسامی دختر و پسر با ریشه های


نام های دخترانه و پسرانه شروع شده با