کاربر گرامی خوش آمدید.  ورود|عضویت
Ooma
انتخاب نام دختر و پسر
معنی اسم آرینا
آرینا اسم دخترانه است، معنی آرینا: (آرین+ ا (پسوند نسبت))، منسوب به آرین، ( آرین (؟)؛ [این واژه با آرینا/arina/ هم نویسه است، که در اساطیر آرینا نام ایزد بانوی خورشید در میان قوم قدیمی هیتی است که دیر زمانی آسیای کوچک در سطهی ی آنان بود و از خود فرهنگ و شهر آبادی شایان توجهی را به یادگار گذاشتند].

ریشه اسم آرینا

فراوانی اسم آرینا
در حال حاضر تقریباً 3875 نفر با اسم آرینا در قید حیات می باشند (این آمار تا سال 94 می باشد).

559 نفر اسم آرینا را پسندیدند و 38 نفر آنرا نمی پسندند.

اسامی دختر و پسر با ریشه های


نام های دخترانه و پسرانه شروع شده با