کاربر گرامی خوش آمدید.  ورود|عضویت
Ooma
انتخاب نام دختر و پسر
معنی اسم اختر
اختر اسم دخترانه است، معنی اختر: 1- (در نجوم) جرم فلکی، ستاره، کوکب، نجم؛ 2- (در گیاهی) نام گل و گیاهی است؛ 3- (در قدیم) در باور قدما ستارهی بخت و اقبال؛ 4- (در قدیم) سرنوشت، بخت، طالع؛ 5- (در قدیم) پرچم، عَلَم، درفش.

ریشه اسم اختر

فراوانی اسم اختر
در حال حاضر تقریباً 33500 نفر با اسم اختر در قید حیات می باشند (این آمار تا سال 94 می باشد).

15 نفر اسم اختر را پسندیدند و 6 نفر آنرا نمی پسندند.

اسامی دختر و پسر با ریشه های


نام های دخترانه و پسرانه شروع شده با