کاربر گرامی خوش آمدید.  ورود|عضویت
Ooma
انتخاب نام دختر و پسر
معنی اسم ارنوار
ارنوار اسم دخترانه است، معنی ارنوار: 1- آن که سُخنش رحمت میآورد؛ 2- (در شاهنامه) نام خواهر جمشید که ضحاک او را به همسری خود درآورد؛ 3- (در اوستا) ارنوک.

ریشه اسم ارنوار

فراوانی اسم ارنوار
در حال حاضر تقریباً 170 نفر با اسم ارنوار در قید حیات می باشند (این آمار تا سال 94 می باشد).

15 نفر اسم ارنوار را پسندیدند و 1 نفر آنرا نمی پسندد.

اسامی دختر و پسر با ریشه های


نام های دخترانه و پسرانه شروع شده با