کاربر گرامی خوش آمدید.  ورود|عضویت
Ooma
انتخاب نام دختر و پسر
معنی اسم ارکیده
ارکیده اسم دخترانه است، معنی ارکیده: (فرانسوی) (در گیاهی) 1- گلی به شکل  های غیرعادی و رنگ  های درخشان، که یک گل  برگِ آن از دو گل  برگِ دیگرش بزرگتر است؛ 2- گیاه این گل که علفی است و انواع متعددی دارد که ممکن است پیچنده، بالارونده یا زمینی باشد.

ریشه اسم ارکیده

فراوانی اسم ارکیده
در حال حاضر تقریباً 270 نفر با اسم ارکیده در قید حیات می باشند (این آمار تا سال 94 می باشد).

67 نفر اسم ارکیده را پسندیدند و 5 نفر آنرا نمی پسندند.

اسامی دختر و پسر با ریشه های


نام های دخترانه و پسرانه شروع شده با