کاربر گرامی خوش آمدید.  ورود|عضویت
Ooma
انتخاب نام دختر و پسر
معنی اسم اَفشان
اَفشان اسم دخترانه است، معنی اَفشان: 1- افشاننده، پریشان، پراکنده، پاشان، ریزنده، آشفته و پریشان چنان که زلف؛ 2- (در گیاهی) ویژگی ریشه در گیاهان تک لپه‌ای که در آن تشخیص ریشهی اصلی از ریشهی فرعی ممکن نیست.

ریشه اسم اَفشان

فراوانی اسم اَفشان
در حال حاضر تقریباً 2275 نفر با اسم اَفشان در قید حیات می باشند (این آمار تا سال 94 می باشد).

1 نفر اسم اَفشان را پسندید و 0 نفر آنرا نمی پسندد.

اسامی دختر و پسر با ریشه های


نام های دخترانه و پسرانه شروع شده با