کاربر گرامی خوش آمدید.  ورود|عضویت
Ooma
انتخاب نام دختر و پسر
معنی اسم اکرام
اکرام اسم دخترانه است، معنی اکرام: (عربی) 1- بزرگداشت، گرامی داشتن، احترامکردن، حرمت، احسان؛ 2- از واژه‌های قرآنی.

ریشه اسم اکرام

فراوانی اسم اکرام
در حال حاضر تقریباً 970 نفر با اسم اکرام در قید حیات می باشند (این آمار تا سال 94 می باشد).

6 نفر اسم اکرام را پسندیدند و 1 نفر آنرا نمی پسندد.

اسامی دختر و پسر با ریشه های


نام های دخترانه و پسرانه شروع شده با