کاربر گرامی خوش آمدید.  ورود|عضویت
Ooma
انتخاب نام دختر و پسر
معنی اسم بالی
بالی اسم دخترانه است، معنی بالی: (ترکی ـ فارسی) (بال= عسل + ی (پسوند نسبت))، عسلی.

ریشه اسم بالی

فراوانی اسم بالی
در حال حاضر تقریباً 170 نفر با اسم بالی در قید حیات می باشند (این آمار تا سال 94 می باشد).

3 نفر اسم بالی را پسندیدند و 2 نفر آنرا نمی پسندند.

اسامی دختر و پسر با ریشه های


نام های دخترانه و پسرانه شروع شده با