کاربر گرامی خوش آمدید.  ورود|عضویت
Ooma
انتخاب نام دختر و پسر
معنی اسم بامی
بامی اسم دخترانه است، معنی بامی: (اوستایی) 1- درخشان؛ 2- (اَعلام) 1) لقب شهر بلخ؛ 2) صفت شهر اوشیدر.

ریشه اسم بامی

فراوانی اسم بامی
در حال حاضر تقریباً 650 نفر با اسم بامی در قید حیات می باشند (این آمار تا سال 94 می باشد).

2 نفر اسم بامی را پسندیدند و 1 نفر آنرا نمی پسندد.

اسامی دختر و پسر با ریشه های


نام های دخترانه و پسرانه شروع شده با