کاربر گرامی خوش آمدید.  ورود|عضویت
Ooma
انتخاب نام دختر و پسر
معنی اسم بهاره
بهاره اسم دخترانه است، معنی بهاره: 1- مربوط به بهار؛ 2- به عمل آمده در بهار؛ 3- منسوب به بهار. + م بهار. 1- ، 2- ، 3- ، 4- و 5-

ریشه اسم بهاره

فراوانی اسم بهاره
در حال حاضر تقریباً 85750 نفر با اسم بهاره در قید حیات می باشند (این آمار تا سال 94 می باشد).

210 نفر اسم بهاره را پسندیدند و 31 نفر آنرا نمی پسندند.

اسامی دختر و پسر با ریشه های


نام های دخترانه و پسرانه شروع شده با