کاربر گرامی خوش آمدید.  ورود|عضویت
Ooma
انتخاب نام دختر و پسر
معنی اسم بهشته
بهشته اسم دخترانه است، معنی بهشته: (بهشت + ه (پسوند نسبت))، 1- منسوب به بهشت؛ 2- (به مجاز) زیبا رو.

ریشه اسم بهشته

فراوانی اسم بهشته
در حال حاضر تقریباً 2225 نفر با اسم بهشته در قید حیات می باشند (این آمار تا سال 94 می باشد).

73 نفر اسم بهشته را پسندیدند و 7 نفر آنرا نمی پسندند.

اسامی دختر و پسر با ریشه های


نام های دخترانه و پسرانه شروع شده با