کاربر گرامی خوش آمدید.  ورود|عضویت
Ooma
انتخاب نام دختر و پسر
معنی اسم بِهسا
بِهسا اسم دخترانه است، معنی بِهسا: (به + سا (پسوند شباهت))، نیک چون خوبان و نیکان.

ریشه اسم بِهسا

فراوانی اسم بِهسا
در حال حاضر تقریباً 110 نفر با اسم بِهسا در قید حیات می باشند (این آمار تا سال 94 می باشد).

29 نفر اسم بِهسا را پسندیدند و 1 نفر آنرا نمی پسندد.

اسامی دختر و پسر با ریشه های


نام های دخترانه و پسرانه شروع شده با