کاربر گرامی خوش آمدید.  ورود|عضویت
Ooma
انتخاب نام دختر و پسر
معنی اسم تابنده
تابنده اسم دخترانه است، معنی تابنده: (صفت فاعلی از تابیدن)، آنچه میتابد و نورافشانی میکند، درخشان.

ریشه اسم تابنده

فراوانی اسم تابنده
در حال حاضر تقریباً 3475 نفر با اسم تابنده در قید حیات می باشند (این آمار تا سال 94 می باشد).

6 نفر اسم تابنده را پسندیدند و 2 نفر آنرا نمی پسندند.

اسامی دختر و پسر با ریشه های


نام های دخترانه و پسرانه شروع شده با