کاربر گرامی خوش آمدید.  ورود|عضویت
Ooma
انتخاب نام دختر و پسر
معنی اسم تَهانی
تَهانی اسم دخترانه است، معنی تَهانی: (عربی) (در قدیم) تهینت گفتن به یکدیگر.

ریشه اسم تَهانی

فراوانی اسم تَهانی
در حال حاضر تقریباً 270 نفر با اسم تَهانی در قید حیات می باشند (این آمار تا سال 94 می باشد).

3 نفر اسم تَهانی را پسندیدند و 0 نفر آنرا نمی پسندد.

اسامی دختر و پسر با ریشه های


نام های دخترانه و پسرانه شروع شده با