کاربر گرامی خوش آمدید.  ورود|عضویت
Ooma
انتخاب نام دختر و پسر
معنی اسم حسنه
حسنه اسم دخترانه است، معنی حسنه: (عربی) خوب، نیک، پسندیده، عمل نیک و پسندیده؛ عمل پسندیده به ویژه عمل مطابق با شرع، کار نیک.

ریشه اسم حسنه

فراوانی اسم حسنه
در حال حاضر تقریباً 17150 نفر با اسم حسنه در قید حیات می باشند (این آمار تا سال 94 می باشد).

7 نفر اسم حسنه را پسندیدند و 1 نفر آنرا نمی پسندد.

اسامی دختر و پسر با ریشه های


نام های دخترانه و پسرانه شروع شده با