کاربر گرامی خوش آمدید.  ورود|عضویت
Ooma
انتخاب نام دختر و پسر
معنی اسم پدیده
پدیده اسم دخترانه است، معنی پدیده: 1- (در فلسفه) آنچه اتفاق میافتد یا وجود دارد و میتوان آن را تجربه کرد؛ 2- پدیدار؛ 3- (به مجاز) شخص، چیز یا حادثهی چشمگیر.

ریشه اسم پدیده

فراوانی اسم پدیده
در حال حاضر تقریباً 690 نفر با اسم پدیده در قید حیات می باشند (این آمار تا سال 94 می باشد).

16 نفر اسم پدیده را پسندیدند و 2 نفر آنرا نمی پسندند.

اسامی دختر و پسر با ریشه های


نام های دخترانه و پسرانه شروع شده با