کاربر گرامی خوش آمدید.  ورود|عضویت
Ooma
انتخاب نام دختر و پسر
معنی اسم پرستش
پرستش اسم دخترانه است، معنی پرستش: 1- (اسم مصدر از پرستیدن)، پرستیدن؛ 2- (در قدیم) خدمتکاری.

ریشه اسم پرستش

فراوانی اسم پرستش
در حال حاضر تقریباً 510 نفر با اسم پرستش در قید حیات می باشند (این آمار تا سال 94 می باشد).

104 نفر اسم پرستش را پسندیدند و 11 نفر آنرا نمی پسندند.

اسامی دختر و پسر با ریشه های


نام های دخترانه و پسرانه شروع شده با