کاربر گرامی خوش آمدید.  ورود|عضویت
Ooma
انتخاب نام دختر و پسر
معنی اسم پرندیس
پرندیس اسم دخترانه است، معنی پرندیس: (پَرَن + دیس (پسوند شباهت))، 1- شبیه به پَرَن ش پَرَن؛ 2- (به مجاز) زیبارو.

ریشه اسم پرندیس

فراوانی اسم پرندیس
در حال حاضر تقریباً 170 نفر با اسم پرندیس در قید حیات می باشند (این آمار تا سال 94 می باشد).

24 نفر اسم پرندیس را پسندیدند و 1 نفر آنرا نمی پسندد.

اسامی دختر و پسر با ریشه های


نام های دخترانه و پسرانه شروع شده با