کاربر گرامی خوش آمدید.  ورود|عضویت
Ooma
انتخاب نام دختر و پسر
معنی اسم پرنگ
پرنگ اسم دخترانه است، معنی پرنگ: 1- فروغ و برق شمشیر؛ 2- (در عربی) فِرند؛ 3- پَرَند، رُبد، جوهر، گوهر؛ 4- رونق، جلد، تلألؤ و برق هر چیز؛ 5- نوعی فلز مرکب از مس و روی، برنج؛ 6- (به مجاز) زیبا و پُر فروغ.

ریشه اسم پرنگ

فراوانی اسم پرنگ
در حال حاضر تقریباً 330 نفر با اسم پرنگ در قید حیات می باشند (این آمار تا سال 94 می باشد).

11 نفر اسم پرنگ را پسندیدند و 1 نفر آنرا نمی پسندد.

اسامی دختر و پسر با ریشه های


نام های دخترانه و پسرانه شروع شده با