کاربر گرامی خوش آمدید.  ورود|عضویت
Ooma
انتخاب نام دختر و پسر
معنی اسم پرنگ
پرنگ اسم دخترانه است، معنی پرنگ: 1- فروغ و برق شمشیر؛ 2- (در عربی) فِرند؛ 3- پَرَند، رُبد، جوهر، گوهر؛ 4- رونق، جلد، تلألؤ و برق هر چیز؛ 5- نوعی فلز مرکب از مس و روی، برنج؛ 6- (به مجاز) زیبا و پُر فروغ.

ریشه اسم پرنگ

فراوانی اسم پرنگ
در حال حاضر تقریباً 330 نفر با اسم پرنگ در قید حیات می باشند (این آمار تا سال 94 می باشد).

4 نفر اسم پرنگ را پسندیدند و 1 نفر آنرا نمی پسندد.

اسامی دختر و پسر با ریشه های


نام های دخترانه و پسرانه شروع شده با