کاربر گرامی خوش آمدید.  ورود|عضویت
Ooma
انتخاب نام دختر و پسر
معنی اسم پریسا
پریسا اسم دخترانه است، معنی پریسا: (پری + سا (پسوند شباهت))، 1- زیبا مانند پری؛ 2- (در قدیم) (در فرهنگ عوام) پری خوان.

ریشه اسم پریسا

فراوانی اسم پریسا
در حال حاضر تقریباً 166250 نفر با اسم پریسا در قید حیات می باشند (این آمار تا سال 94 می باشد).

655 نفر اسم پریسا را پسندیدند و 57 نفر آنرا نمی پسندند.

اسامی دختر و پسر با ریشه های


نام های دخترانه و پسرانه شروع شده با