کاربر گرامی خوش آمدید.  ورود|عضویت
Ooma
چرا قبل از شروع شیر مادر نباید مواد دیگري به نوزاد داده شود؟

برخی مادران یا مادر بزرگ ها قبل از شروع تغذیه نوزاد با آغوز، موادي مثل شیرخشت ، ترنجبین، آب قند، کره یا نوشیدنی هاي دیگر به نوزاد می دهند. تغذیه با این مواد خطرناك است چون جانشین تغذیه نوزاد با آغوز بعنوان اولین تغذیه او می شود، احتمال ابتلا کودك را به عفونت هایی نظیر اسهال، سپتی سمی و مننژیت و احتمال بروز حساسیت و اگزما را افزایش می دهد، با مکیدن نوزاد تداخل پیدا می کند، باعث ارضا احساس گرسنگی کودك و تمایل کمتر او به مکیدن پستان مادر خواهد داشت. بعلاوه اگر به نوزاد شیر مصنوعی بوسیله بطري و سرشیشه بدهند، به دلیل متفاوت بودن نحوه مکیدن پستان با بطري به هنگام پستان گرفتن دچار سر در گمی در مکیدن و گرفتن پستان خواهد شد، با کم شدن مدت مکیدن پستان، تولید شیر کمتر شده و دیرتر نیز جریان می یابد. اگر کودکی حتی یکی دو بار با مواد ي غیر از شیر مادر تغذیه شود ، مادر با مشکلات بیشتري نظیر احتقان پستان ها روبرو می شود و احتمال قطع تغذیه با شیر مادر در این کودکان نسبت به شیر خوارانی که بطور انحصاري با شیر مادر تغذیه می شوند ، بیشتر است .

امتیاز مطلب: 100%
100