کاربر گرامی خوش آمدید.  ورود|عضویت
Ooma
تغذيه انحصاري با شيرمادر به چه معناست؟

يعني شيرخوار تا پايان 6 ماهگي فقط با شيرمادر تغذيه شود و هيچ نوع ماده غذايي و آشاميدني ديگري حتي آب به او داده نشود. دادن دارو در صورت لزوم (با تجويز پزشك) و قطره هاي مولتي ويتامين يا مواد معدني و تغذيه با شير دوشيده شده مادر اشكالي ندارد.

شيرخوار نبايد نوشيدنى يا غذايى غير از شيرمادر دريافت كند، نبايد گول زنك استفاده كند، تغذيه مكرر در روز و شب لازم است پس دفعات و مدت مكيدن او نبايد محدود شود. اگر هر يك از اين نكات رعايت نشود، ديگر تغذيه انحصاري با شيرمادر محسوب نمي شود و شيرخوار از مزاياي كامل اين روش تغذيه بهره مند نمي شود.

تغذيه شيرخوار نبايد برحسب ساعت تنظيم شود بلكه بايد بر حسب ميل و تقاضايش به پستان گذاشته 8 تا12 بار در شبانه روز و بعضى روزها بيشتر، نياز به  شود. وقتى جريان شير برقرار شد، معمولاً شير خوار  شيرخوردن دارد كه شامل تغذيه شبانه هم مى شود. در تغذيه با شيرمادر دفعات تغذيه و مدت مكيدن در هر وعده نبايد محدود شود. در اين صورت توليد شير هم بيشتر مي شود

اجازه دهيد تا هر مدتي كه كودك تمايل دارد، به مكيدن پستان ادامه دهد مشروط بر آن كه پستان را خوب گرفته باشد. شيرخواران از لحاظ مدت تغذيه از پستان در هر وعده بسيار متفاوت هستند. بطوريكه مكيدن بين 5 تا 40 دقيقه معمول است (اگر تغذيه شيرخوار مرتباً بيش از اين طول مي كشد، ممكن است نشان دهنده وضعيت نادرست پستان گرفتن او باشد. اين وضعيت را با كمك كاركنان بهداشتي كنترل كنيد).

امتیاز مطلب: 100%
100