کاربر گرامی خوش آمدید.  ورود|عضویت
Ooma

چگونگی تغذیه شیرخوار هنگام سرکار رفتن مادردانشنامه سلامت اوماشیردهی

به توصیه هاي عملی زیر توجه کنید: - در تمام مدت مرخصی زایمان شیرخوار را فقط با شیر خودتان تغذیه کنید. - پس از بازگشت به کار، دفعات شیردهی در عصر و شب را افزایش دهید. - از مرخصی ساعتی شیردهی براي تغذیه شیرخوار با شیر مادر در طول ساعت کار استفاده کنید. - شیر خود را در ساعات جدایی از شیرخوار هر 3 ساعت یک بار بدوشید. تخلیه مرتب پستان ها به افزایش شیر کمک می کند. - شیر دوشیده شده را براي تغذیه شیرخوار ذخیره کنید تا در زمان دور بودن از او با این شیر تغذیه شود. مراقب شیرخوار باید شیر دوشیده شده ر

 مشاهده بیشتر


پستان هایم نرم و سبک هستند و نشت شیر ندارند، آیا شیرم کافی نیست؟دانشنامه سلامت اوماشیردهی

حدود 6 هفته پس از زایمان یا حتی زودتر که میزان هورمون ها کاهش می یابد و بین عرضه شیرمادر و تقاضاي شیرخوار براي شیرخوردن تناسب ایجاد می شود، پستان ها سبک تر می شوند که این حالت کاملا طبیعی است. قسمت اعظم شیر در فاصله بین وعده هاي تغذیه شیرخوار در مجاري شیر ذخیره می شود اما جریان پیدا نمی کند تا وقتی که شیرخوار شروع به مکیدن نماید. همراه با مکیدن شیرخوار، ساخته شدن شیر ادامه یافته وشیر به جریان می افتد. نشت نکردن پستان ها نیز دلیل ناکافی بودن شیر نیست زیرا در بسیاري از زنان نشت شیر و خروج خود به خ

 مشاهده بیشتر


اگر شیرخوار پستان را درست نگرفته باشد، چه باید کرد؟دانشنامه سلامت اوماشیردهی

باید او را از پستان جدا کرده و کمک کنید تا پستان را درست بگیرد . در این گونه موارد، باید ابتدا فشار مکیدن شیرخوار را خنثی کرده و بعد او را جدا کنید تا آسیبی به بافت پستان وارد نشود. پس یک انگشت تمیز خود را وارد گوشه دهان شیرخوار کنید یا روي قسمتی از پستان که نزدیک دهان شیرخوار است، فشار بیاورید و یا چانه شیرخوار را پایین بکشید تا پستان را رها کند.  

 مشاهده بیشتر


چرا تماس پوست با پوست مادر و نوزاد بلافاصله بعد از زایمان تاکید می شود؟دانشنامه سلامت اومابارداری و زایمانتولد و زایمانشیردهی

چون نوزاد را گرم می کند و درجه حرارت بدنش سقوط نمی کند، سبب آرامش مادرو نوزاد می شود، پیوند عاطفی مادرو کودك را تسریع و تسهیل می کند و اثرات مفید آن برتکامل شخصیت و تعادل روانی در سال هاي بعدي زندگی باقی می ماند. بعلاوه به شروع تغذیه از پستان و برقراري جریان شیر کمک می کند ، تنفس و ضربان قلب نوزاد را منظم می کند، بخاطر آشنایی نوزاد با میکروب هاي بدن مادر، دفاع بدن او بهتر می شود، گریه نوزاد کمترو استرس و صرف انرژي کاهش می یابد، به نوزاد اجازه می دهد پستان را پیدا کند و آنرا بگیرد و خودش شروع به

 مشاهده بیشتر


آزمایش های غربالگری بدو تولددانشنامه سلامت اوماباروریشیردهیکودک

آزمایشهای بسیار حیاتی و ضروری برای نوزاد هستند زیرا در این غربالگری بیماریهایی بررسی میشوند که علایم بالینی قابل توجهی ندارند و اگر بدو تولد تشخیص داده نشوند صدمات جبران ناپذیری خواهد داشت. این آزمایش از نوزاد سه تا پنج روزه گرفته می شود و با استفاده از سوزنهای مخصوص از پاشنه پا گرفته می شود.بیماریهای کم کاری مادر زادی تیروئید،فنیل کتونوریا و فاویسم در این غربالگری مورد سنجش قرار می گیرند. نوزادانی که نمونه گیری مجدد در روزهای 15-10 ضروری است عبارتند از: در دو یا

 مشاهده بیشتر


شروع شیردهی بعد از سزاریندانشنامه سلامت اوماسلامت بانوانتغذیه و برنامه غذاییباروریشیردهی

سزارین یک جراحی بزرگ شکمی است و بهبودي بعد از آن احتیاج به زمان دارد. در دوران بارداري لازم است درباره سزارین اطلاعات کافی بدست آورید و خود داوطلب آن نباشید مگر آنکه از نظر پزشک ضروري باشد زیرا درصد تولد نوزادان نارس، سندرم نارسایی تنفسی نوزادان، مرگومیر و بیماري مادران مانند عفونت، خونریزي، درد، اثرات روانی زایمان مثل افسردگی در زایمان سزارین بیشتر از زایمان طبیعی است. نوزادانی که با سزارین متولد میشوند ممکن است خواب آلودهتر از نوزادانی باشند که داروهاي بیهوشی دریافت نکردهاند و برطرف شدن خواب

 مشاهده بیشتر


فعالیت فیزیکی درشیردهیدانشنامه سلامت اوماسلامت بانوانورزش و تناسب اندامباروریشیردهی

فعالیت بدنی مناسب براي بهبود وضعیت جسمانی و روانی مادر شیرده مهم است. اگر چه ورزش منظم و در حد متعادل در زنانی که قبل از بارداري از نظر جسمانی متناسب بوده اند مانعی در برابر شیردهی نیست اما گاهی دیده شده پس از فعالیت بدنی شدید و ورزش مادر شیرده ، به علت ورود اسید لاکتیک به شیر، طعم تلخ در شیر ایجاد می شود و شیرخوار از خوردن شیر امتناع می کند. در این مواقع لازم است مادر قبل از شیردادن، سینه خود را بشوید اگر هنوزشیر خوار مایل به شیر خوردن نیست مقدار کمی از شیر خود را قبل از تغذیه شیرخوار بدوش

 مشاهده بیشتر


آیا همزمان با مصرف دارو شیرخوار با شیر مادر تغذیه میشود؟دانشنامه سلامت اوماشیردهیکودک

مصرف اکثر داروها در دوران شیردهی منعی ندارد ولی اگر منع مصرف براي یک داروي خاص وجود داشته باشد، یک داروي مناسب دیگر توسط پزشک جایگزین آن میگردد. معدودي از داروها به دلیل سمی بودن و ورود مقدار زیاد آن در شیرمادر و آثار بالینی که براي شیرخوار دارد یا نباید در زمان شیردهی مصرف شوند و یا باید با نهایت احتیاط مورد استفاده قرار گیرند.بهر حال در همه شرایط بویژه در بارداري و شیردهی براي مصرف دارو با پزشک مشورت نمایید.داروهایی مثل استامینوفن،آسپیرین و مسکن هاي ساده،داروهاي ضد فشار خون،سرماخوردگی و آنتی ه

 مشاهده بیشتر


شیرخوارم مایل به تغذیه با بطري است،آیا شیرم کافی نیست؟دانشنامه سلامت اوماباروریشیردهی

اگر قبلا بطري و شیرکمکی به شیرخوارتان داده اید و او مایل به خوردن شیرکمکی بوده است،آن را به حساب ناکافی بودن شیرخود نگذاریدو هرگز سعی نکنید این مسئله را آزمایش کنید. زیرا بسیاري از بچه ها به طور طبیعی میل به مکیدن بیشتر دارند و بطري را نه به دلیل گرسنگی بلکه بعلت علاقه زیاد به مکیدن می پذیرند. به شیرخوار وقت بیشتري براي مکیدن پستان بدهید تا با آرامش بیشتري میل مکیدن خود را ارضاء نماید. چنانچه نیاز به شیر کمکی باشد، شیردوشیده شده خودتان و یا مادران سالم دیگر مناسب ترین شیر جایگزین است که بدون ا

 مشاهده بیشتر


راه هاي افزایش شیرمادر و تداوم شیردهیدانشنامه سلامت اوماباروریشیردهی

مکیدن صحیح و مکرر پستان مهم ترین عامل افزایش شیرمادر است. اگر شیر ترشح شده در پستان ها بطور مرتب تخلیه نشود، بتدریج تولید و ترشح شیر کاهش یافته و قطع می گردد، پس دفعات و مدت مکیدن شیرخوار را محدود نکنید، چنانچه شیرخوار خواب آلود است و بخاطر خوابیدن ، مکیدن هاي او براي افزایش تولید شیر کافی نبوده و یا موجب کاهش شیر 1 ساعت و شب ها هر 3 ساعت او را بیدار کنید و شیر بدهید، در طول شب /5 - شده است و او درست رشد نکرده، روزها هر  هم به شیرخوار شیر بدهید، با شیرخوار خود هم اتاق باشید، از هردو پستان ش

 مشاهده بیشتر